Polityka prywatności

Strona główna / Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Puma Sports Center w ramach korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej oraz z naszych usług, a także w związku z kontaktem z nami. Polityka prywatności zawiera informacje o tym, kto jest administratorem Twoich danych osobowych, dlaczego i w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, a także, jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych i w jaki sposób możesz się z nami skontaktować.

Spis treści

Słowniczek – podstawowe pojęcia

Dane osobowe – wszystkie informacje, które przetwarzamy na Twój temat np. imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu, stanowisko służbowe itp.

Przetwarzanie – wszystkie działania, jakie wykonujemy na Twoich danych osobowych. Są to np. zbieranie, przechowywanie, aktualizowanie, wysyłanie wiadomości czy usuwanie danych.

RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Dane Puma Sports Center – administratora danych

Adepci Klasycznej Szkoły Ruchu sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Sołtysowicka 15B, 51-168 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000684651, NIP: 8961565718, REGON: 367689247, kapitał zakładowy: 52.500,00 zł.

Email kontaktowy: puma.sc.wroclaw@gmail.com

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących sytuacjach:

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących sytuacjach:

 • gdy jesteś naszym klientem albo potencjalnym klientem, w tym również kiedy uczestniczysz lub zamierzasz uczestniczyć w organizowanym przez nas wydarzeniu;
 • kiedy jesteś naszym potencjalnym albo faktycznym kontrahentem;
 • kiedy jesteś zainteresowany naszą działalnością (np. media);
 • gdy działasz w imieniu podmiotu, o którym mowa powyżej (np. jako jego pracownik / współpracownik);
 • gdy odwiedzasz naszą stronę internetową.

 

Twoje dane osobowe mogą być więc przetwarzane w związku z wieloma sytuacjami:

 • jeśli udostępniłeś nam swoje dane osobowe osobiście za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji (np. poprzez skierowanie zapytania mailowo, telefonicznie lub za pośrednictwem formularza na naszej stronie internetowej);
 • w ramach naszej współpracy tj. w związku z zawarciem lub realizowaniem umowy łączącej nas bezpośrednio albo umowy zawartej przez nas z podmiotem trzecim, w tym, gdy Twoje dane osobowe zostały ujawnione nam jako kontaktowe w celu realizacji takiej umowy lub w celu umożliwienia Ci skorzystania ze specjalnych zniżek;
 • kiedy pozyskamy je z innych źródeł, np. od Twojego pracodawcy / zleceniodawcy, z publicznych rejestrów, profesjonalnych/branżowych informatorów lub witryn internetowych.

Zakres danych osobowych jakie przetwarzamy zależy od tego, jakie informacje są niezbędne w związku z naszą relacją – obejmuje on przede wszystkim treść dokumentów, a także zawartość naszej korespondencji/komunikacji oraz ewentualnie inne informacje, które nam podałeś albo które zostały nam podane przez podmiot, który reprezentujesz, lub które pozyskaliśmy z publicznie dostępnych źródeł. Będą to w szczególności:

 • dane identyfikacyjne, w tym imię i nazwisko;
 • dane kontaktowe;
 • jeśli jesteś naszym klientem – podane przez Ciebie informacje o Twojej kondycji fizycznej, przeciwwskazaniach i preferencjach treningowych, diecie, stanie zdrowia;
 • jeśli uczestniczysz w organizowanym przez nas wydarzeniu – Twój wizerunek lub głos utrwalone w ramach foto/video relacji.

 

W sytuacji, gdy przetwarzamy Twoje dane w związku z zawieraną z Tobą umową (w tym też np. regulaminy wydarzeń), celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest dążenie do jej zawarcia oraz jej wykonanie. Podstawą prawną ich przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem na żądanie osoby, której dane dotyczą). Niezależnie, możemy też przetwarzać Twoje dane w celu marketingu naszych produktów lub usług a także budowania pozytywnego wizerunku – będą to nasze prawnie uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), stanowiące podstawę prawną przetwarzania.

Jeżeli kontaktujesz się z nami np. zwróciłeś się do nas z zapytaniem dot. świadczonych przez nas lub przez siebie usług, przetwarzamy Twoje dane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie oraz prowadzenia dalszej korespondencji / kontaktu w tym zakresie. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w ww. celu będzie Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Twoja zgoda będzie również stanowiła podstawę prawną przetwarzania danych wrażliwych na Twój temat, które zdecydujesz się nam ujawnić w związku ze świadczonymi przez nas usługami.

W przypadku gdy korzystasz z naszych usług na podstawie umowy łączącej nas z podmiotem trzecim, przetwarzamy Twoje dane w celu zrealizowania umowy z tym podmiotem. Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu będzie nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – wykonanie obowiązków wynikających z umowy zawartej z podmiotem trzecim.

Niezależnie od powyższego, Twoje dane osobowe tj. przede wszystkim imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny lub ew. adres e-mail, mogą być przez nas wykorzystane by wysłać Ci okazjonalną korespondencję (np. pozdrowienia świąteczne) lub by kontaktować się z Tobą w sprawie przedstawienia naszych nowych usług lub produktów. Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu, będzie nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – intencja podtrzymania naszej relacji, budowania pozytywnego wizerunku oraz marketing produktów lub usług administratora.

Dodatkowo, w przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych w celu:

 • obrony przed potencjalnymi roszczeniami, a także w celu ew. kierowania roszczeń, podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu będzie nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • wypełniania obowiązków prawnych administratora (np. podatkowych, księgowych), podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu, będzie realizacja obowiązków prawnych nałożonych na administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 

Gdy korzystasz z naszej witryny internetowej, możemy przetwarzać następujące dane:

 • informacje techniczne, w tym adres protokołu internetowego (IP) używany do połączenia komputera z Internetem, informacje dotyczące logowania, typu i wersji przeglądarki, ustawienia strefy czasowej, typu i wersji wtyczek przeglądarki, systemu operacyjnego i platformy;
 • informacje dotyczące Twojej wizyty, w tym pełny URL, sekwencja kliknięć do, przez i z naszej witryny internetowej (wraz z datą i godziną), usługi, które przeglądałeś lub których wyszukiwałeś, czas odpowiedzi, błędy w pobieraniu, długość wizyt na niektórych stronach, informacje o interakcji na stronie (takie jak przewijanie, kliknięcia i przeciąganie myszką), metody służące do opuszczenia strony oraz numer telefonu użyty do połączenia z nami lub media społecznościowe służące do nawiązania z nią kontaktu.

W ww. przypadku, celem przetwarzania tych danych jest prawidłowe zarządzanie naszą witryną internetową, dążenie do usprawnienia jej funkcjonowania, zapewnienia jej bezpieczeństwa, dostosowania treści do Twoich preferencji. Dodatkowo, dane te są przez nas gromadzone do celów wewnętrznych, w tym do rozwiązywania problemów, przeprowadzenia analizy danych, testowania, badań, statystyki i do celów ankietowych. Podstawą prawną naszego działania jest Twoja zgoda, z wyjątkiem przypadków, gdy ich wykorzystanie jest niezbędne dla funkcjonowania naszej witryny internetowej (dostarczenia Ci usługi świadczonej drogą elektroniczną w tym zakresie), kiedy to podstawą prawną będzie nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Szczegółową informację o rodzajach, sposobie i zasadach wykorzystywania przez nas plików cookies oraz przetwarzanych za ich pomocą danych osobowych, znajdziesz w punkcie IV poniżej.

Podawanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże czasami może być konieczne do celów związanych ze świadczonymi przez nas usługami, np. niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy lub do udzielenia odpowiedzi na skierowane zapytanie albo w celu prowadzenia korespondencji. To oznacza, że ich niepodanie może niekiedy stanowić podstawę do odmowy świadczenia przez nas usług bądź do podjęcia kroków prawnych w celu rozwiązania ewentualnej umowy.

Czym są pliki „cookies” i inne podobne technologie? W jaki sposób i w jakim celu je wykorzystujemy?

Pliki „cookies” to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie Twojego urządzenia (zazwyczaj na twardym dysku komputera). Przechowuje się w nim informacje, które możemy potrzebować, aby dostosować się do sposobu korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej i aby zbierać dane statystyczne. Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej mamy możliwość gromadzenia danych dotyczących nazwy domeny dostawcy usług internetowych, typu przeglądarki, typu systemu operacyjnego, adresu IP, odwiedzanych przez Ciebie stron internetowych, elementów, które pobierałeś, a także danych eksploatacyjnych lub informacji o lokalizacji urządzenia, z którego korzystasz.

Zapewniamy, że wszystkie otrzymywane w ten sposób informacje, są przez nas wykorzystywane jedynie w celach wskazanych w tej polityce i w żadnym wypadku nie są szkodliwe ani dla Ciebie ani dla urządzenia, z którego korzystasz, ponieważ nie wprowadzają w nim jakichkolwiek zmian konfiguracyjnych.

Oczywiście możesz zmienić sposób korzystania z plików „cookies”, w tym całkowicie je zablokować bądź usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub konfiguracji usługi. Musisz jednak pamiętać, że tego typu operacje mogą uniemożliwić albo istotnie utrudnić prawidłowe działanie naszej strony internetowej, chociażby poprzez znaczące spowolnienie jej funkcjonowania, dlatego zalecamy niewyłączanie ich obsługi w przeglądarce.

Pliki cookies wykorzystywane na stronie internetowej:

 • Techniczne – obejmuje cookies: niezbędne do poprawnego działania witryny potrzebne do umożliwienia działania funkcjonalności witryny, jednak ich działanie nie ma nic wspólnego z śledzeniem użytkownika;
 • Analityczne – wykorzystywane do analizowania zachowań użytkowników w ramach strony, w celach statystycznych i analitycznych (ulepszanie działanie witryny), jednak nie obejmują informacji pozwalających zidentyfikować danych konkretnego użytkownika;
 • Marketingowe – wykorzystywane do analizowania zachowań użytkowników i dostarczają informacji identyfikujących dane konkretnego użytkownika, w tym w celach marketingowych w ramach stron www podmiotów trzecich.

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe tylko przez czas, jaki jest konieczny do celów, dla których zostały one pierwotnie zebrane. Po tym czasie zostaną one usunięte lub zarchiwizowane, z wyjątkiem przypadków, gdy jesteśmy zobowiązani do dalszego przetwarzania takich danych w celu spełnienia zobowiązań prawnych.

Dane osobowe:

 • zebrane w celach zawarcia i wykonania umowy będą przetwarzane przez okres trwania umowy;
 • przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu będą przetwarzane do momentu wniesienia sprzeciwu lub zrealizowania celu przetwarzania;
 • przetwarzane na podstawie Twojej zgody przetwarzamy do ewentualnego jej cofnięcia lub zrealizowania celu, dla jakiego została wyrażona;

chyba że przepisy prawa (np. dotyczące archiwizacji, podatkowe, rachunkowe) będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa – w zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy.

Powyższe okresy mogą ulec odpowiedniemu, niezbędnemu wydłużeniu, w przypadku ewentualnych roszczeń i postępowań sądowych – o czas trwania tych postępowań oraz ich rozliczenia.

Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Do Twoich danych osobowych dostęp uzyskają wyłącznie nasi odpowiednio upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora, w tym przede wszystkim trenerzy, doradcy lub audytorzy, a także podwykonawcy lub dostawcy rozwiązań/usług – w zakresie w jakim jest to niezbędne do wykonywania ich obowiązków i celu przetwarzania danych.

Twoje dane osobowe mogą więc przykładowo zostać przekazane podmiotom, które pomagają nam prowadzić komunikację z naszymi kontrahentami i klientami (np. wspierają nas w wysyłaniu wiadomości e-mail, a w przypadku działań reklamowych – także w kampaniach marketingowych), pomagają nam prowadzić stronę internetową, świadczą usługi księgowe lub zapewniają wsparcie oraz działanie naszych narzędzi i systemów teleinformatycznych.

Administrator nie przekazuje Twoich danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Możemy być także zobowiązani – jeśli istnieje ku temu podstawa prawna – do udzielenia określonych informacji organom władzy publicznej, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

Twoje Prawa związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych

Dla sprawnego realizowania Twoich praw, wszelkie żądania prosimy kierować na adres e-mail: puma.sc.wroclaw@gmail.com, z adresu który podałeś do kontaktu, wpisując w tytule „Żądanie RODO”, a w treści precyzując, z którego prawa chcesz skorzystać. Instrukcje podane w zdaniu poprzedzającym stanowią jedynie zalecenie, a nie wymóg. Przysługują Ci następujące prawa:

 1. Dostęp do danych osobowych – zawsze możesz zwrócić się do nas, aby uzyskać szczegółowe informacje o tym:
  • czy przetwarzamy Twoje dane osobowe;
  • w jakim celu;
  • jakie kategorie danych przetwarzamy;
  • kto jest ich odbiorcą;
  • w miarę możliwości – jaki jest planowany okres ich przechowywania, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
  • jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od Ciebie – wszelkie dostępne informacje o ich źródle.

  Możesz także uzyskać wgląd we wszystkie przetwarzane na Twój temat dane (kopia danych).

 2. Sprostowanie danych – jeśli informacje na Twój temat są/staną się nieprawidłowe albo niekompletne, masz prawo do żądania ich zaktualizowania.
 3. Odwołanie zgody – zgodę na przetwarzanie Twoich danych możesz odwołać w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.
 4. Usunięcie danych – w pewnych sytuacjach RODO przyznaje Ci tzw. prawo do bycia zapomnianym. Możesz z niego skorzystać, jeśli nadal przetwarzamy Twoje dane, w szczególności w następujących przypadkach:
  • brak dalszej niezbędności danych osobowych do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  • cofnięcie przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych, gdy jednocześnie nie istnieje inna podstawa prawna ich dalszego przetwarzania;
  • wniesienie przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy nie występują nadrzędne prawnie i uzasadnione podstawy przetwarzania;
  • wniesienie przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych;
  • przetwarzanie Twoich danych niezgodnie z prawem;
  • z przepisów prawa wynika obowiązek usunięcia danych.
 5. Ograniczenie przetwarzania – w pewnych sytuacjach możesz żądać abyśmy ograniczyli nasze działania w zasadzie wyłącznie do przechowywania informacji na Twój temat. Są to przypadki, gdy:
  • kwestionujesz prawidłowość przetwarzanych przez nas danych osobowych – na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;
  • przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezgodne z prawem, lecz zamiast ich usunięcia wolisz ograniczenie przetwarzania;
  • GlobalLogic nie potrzebuje już Twoich danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Tobie potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – jedynie do czasu rozstrzygnięcia czy Twoje interesy przeważają nad naszymi prawnie uzasadnionymi interesami.
 6. Przenoszenie danych – masz prawo do otrzymania Twoich danych w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu komputerowego, a także do ich przesłania innemu administratorowi, jeżeli:
  • przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy; oraz
  • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
 7. Sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją możesz sprzeciwić się niektórym operacjom, które wykonujemy, w szczególności w następujących wypadkach:
  • gdy opieramy nasze przetwarzanie na naszym prawnie uzasadnionym interesie;
  • gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych.

  Pamiętaj jednak, że gdy pomimo wniesienia przez Ciebie sprzeciwu dojdziemy do wniosku, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, będziemy nadal przetwarzać Twoje dane objęte sprzeciwem w niezbędnym zakresie. Jeżeli nie będziesz zgadzać się z taką oceną zaistniałej sytuacji, możesz skorzystać z prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego (więcej informacji poniżej).

 8. Skarga do organu nadzorczego – w związku z naszym działaniem jako administratora Twoich danych osobowych, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego. W Polsce funkcję tę sprawuje Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Opis procedury wnoszenia skargi znajdziesz pod linkiem: https://uodo.gov.pl/pl/83/155.
  Oczywiście jeśli masz uwagi odnośnie tego, jak działamy, zachęcamy Cię w pierwszej kolejności do kontaktu pod puma.sc.wroclaw@gmail.com.